Wat is city marketing

You are here:
< Back

City marketing is de promotie van een stad, of een wijk binnen het bedrijf, met het doel om bepaalde activiteiten te stimuleren.

City marketing wordt gebruikt om:

  • Een stad te promoten
  • Toerisme aan te moedigen
  • Binnenlandse migratie van bewoners aan te trekken
  • Het verplaatsen van bedrijven in de stad zelf vanwege een bestemmingsplan

City marketeers richten zich op een aantal onderwerpen en berichten.

Die onderwerpen worden vervolgens verspreid door de stad met gebruik van marketing- en communicatieactiviteiten.